π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος: “Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα”