Λένα Διβάνη: “Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας”