“Καιρός να μάθουμε ν΄ ακούμε τους νέους…”, Εκδόσεις “Αρχονταρίκι”